Medicinsk vægttab med Saxenda®

Medicinsk vægttab med Saxenda®

Videnskabelige undersøgelser viser, at du ved et vægttab mindsker belastningen på kroppen og sammen med et øget dagligt aktivitetsniveau opnår du en sundere livsstil. Dine led og dit hjerte-kar system vil blive mindre belastet, og du mindsker også riskoen for livsstilssygdomme herunder type 2 sukkersyge.

Overvægt

Hvad er overvægt? Overvægt er en tilstand hvor mængden af fedt er blevet for stort i forhold til kroppens størrelse. På verdensplan er 13% af voksne svært overvægtige defineret ud fra et BMI over 30.

Hvornår der er tale om overvægt vil være individuelt, idet kroppe er meget forskellige. Typisk udregnes overvægt ud fra BMI (Body Mass Index). Fordelen ved BMI er at kroppens størrelse i form af højde indregnes. Hvor en vægt bare siger noget om vægten, og ikke hvad man burde veje. Ud fra BMI kan overvægt inddeles i forskellige grader. På den måde kan man få en indikation af kroppens sundhedstilstand – men BMI er ikke et facit.

I forbindelse med vurderingen af overvægt hos voksne tilrådes det, at der suppleres med taljemål, da det siger noget om fedtfordelingen på kroppen. Et forøget taljemål øger risikoen for udvikling af de fleste livsstilssygdomme, fordi fedt omkring maven er mere skadeligt for helbreddet end fedt lejret på hofterne.

Livsstilssygdomme er bl.a. forhøjet blodtryk, hjerteinsufficiens, blodprop i hjerte, hjerne og lunger, type 2 sukkersyge, kræft, slidgigt og søvnapnø.

Beregn dit BMI her:

Dit BMI er
Medicinsk vægttab med Saxenda®

BMI inddeles på denne måde:

KlassifikationBMI
Undervægt<18,5
Normal vægt18,5-25
Overvægt25-30
Svær overvægt>30
Inddelingen af taljemål ses her:
Taljeomkreds Kvinder/MændRisiko for følgesygdomme
<88/94cmLav risiko
80-88/94-102cmModerat forøget risiko
>88/102cmSvært forøget risiko

Risici ved overvægt

Hvad betyder overvægt for dig? Ligesom vægt er BMI og taljemål bare tal. Der vil være individuel forskel på, hvor meget det siger om kroppens sundhedstilstand. Men BMI og taljemål siger mere om din sundhedstilstand end vægten alene.

Overvægt er sundhedsskadeligt, og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med graden af overvægt.

Overvægt, især svær overvægt, er associeret med en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som f.eks. type 2 sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme, flere former for kræft, søvnapnø, ledsmerter i de vægtbærende led, psykiske problemer, reproduktionsproblemer samt blodpropper i hjerte, hjerne og lunger.

Medicinsk vægttab med Saxenda®

Har du spørgsmål til Kirurgisk Klinik Frederikssund:

Har du spørgsmål til Kirurgi Viborg